Den här hemsida har länkar till allt från A till O

I det grekiska alfabetet var alpha den första bokstaven och Omega den sista, genom att säga A till O så menar man allt som går att beskriva med bokstäver, hela universum med andra ord.